Over ons

Het bedrijf PcP.MilieuHistorieleveringsvoorwaardenPF Group

Het bedrijf PcP.

 

PcP. – is een modern bedrijf die roosters produceert in fabrieken in Nederland, Duitsland, Belgie, Noorwegen en Engeland en verkooppunten heeft in de Verenigde Staten, Zweden, Ierland en Spanje.

PcP. staat bekend als een modern, ondernemend industrieel bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van maas- en veiligheidsroosters, traptreden voor verdiepingen, looppaden, trappen, balkons, platforms en nog veel meer. De productlijn omvat producten varierend van zeer gespecialiseerde hittebeschermende decks op olieplatforms, decoratie van gevels en entree gebieden t.b.v ventilatie in verbinding met in- en uitlaatinstallaties.

De roosters en traptreden van PcP. worden wijd verbreid toegepast in de privé- en openbare sector, constructie, offshore/onshore, chemie, constructie- en levensmiddelenindustrie en ook op vele andere gebieden.

In aanvulling op het uitgebreide standaard assortiment, worden roosters en traptreden geproduceerd naar wens van de klant onder het motto: geen opdracht is te klein of te groot.

Genereren van ideeën en productontwikkeling
Inventiviteit en productontwikkeling zijn de hoekstenen van de marktfilosofie van de groep. Identificatie met, en tevredenheid over de behoeften van de klanten zijn de belangrijkste factoren voor het succes van de groep. Betrokkenheid van de klant in de ontwikkelingsfase heeft geresulteerd in producten die precies passen bij de omstandigheden en voorwaarden van ieder project. Aan after sales wordt ook hoge prioriteit gegeven. Project- en kwaliteitscontrole dienen daartoe afgesproken aflevertijden en kwaliteitsstandaards te garanderen.

Met het oog op de toekomst
Wij verwachten een voortzetting van een groei van de PF-Group door aandachtig te blijven werken aan de kennis van elk bedrijf apart, en door te blijven investeren in de bedrijven, ieder met hun eigen specifieke kennisgebied.

Milieu

Milieubeleid
PcP. wil systematisch de milieuaspecten van het bedrijf bewaken en managen om haar invloed op het milieu te verbeteren. Dat gebeurt door een vastgesteld milieubeleid en met uitgekozen doelen. Het milieuwerk bestaat uit een gedegen kennis van de belangrijkste invloeden op het milieu door het bedrijf, hetgeen resulteert in een passende prioriteitstelling in relatie tot doelstellingen en taakstellingen. Het kader van het milieuwerk wordt bepaald door de wettelijke eisen en andere eisen waaraan het bedrijf moet voldoen in relatie tot de klanten en de kwaliteit van de geproceduceerde producten. Ondersteunend voor het milieuwerk is de structuur van bewaking, planning en het managen van verschillende gebieden en processen waar de invloed op het milieu merkbaar is.

Gezondheids- en veiligheidsbeleid

PcP. garandeert dat alle productie- en administratieactiviteiten gepland en uitgevoerd worden, waarbij rekening wordt gehouden met individuele medewerkers, de werkplek en de omgeving waar ze uitgevoerd worden. Het management werkt eraan te kunnen garanderen dat de werkomgeving dynamisch is, waardoor de inspanning wordt geoptimaliseerd en de resources optimaal gebruikt worden zover dit technisch en economisch haalbaar is. Alle activiteiten van PcP worden ten alle tijde uitgevoerd conform de geldende wetgeving en de richtlijnen van het bedrijf voor een gezonde en veilige werkomgeving

De Geschiedenis

De geschiedenis

De basis van de grootste roosterprocucent van Denemarken werd al gelegd in 1927 toen de smid Peter Chr. Pedersen begon met een smederij en een aambeeld. Met zijn hamer en energieke handenarbeid begon hij machines en werktuigen te produceren voor een steeds groter groeiende groep klanten. Maar dit was niet genoeg voor de smid. Continue werden er niet-traditionele ideeën geopperd. Nieuwe producten en verbeterde productiemethoden werden ontwikkeld – en dat is vandaag de dag nog altijd zo.

offerte

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Offerte
Tenzij expliciet anders beschreven, zijn onze offertes 30 dagen geldig en afhankelijk van de huidige loon en materiaalkosten, mocht in één dezer factoren een wijziging ontstaan, dan behouden wij het recht voor om onze prijzen overeenkomstig te herzien. Tevens geldt dat, indien de hoeveelheid van de bestelling afwijkt van de hoeveelheid in de offerte, we ons ook dan het recht voorbehouden de prijzen en de afleverdatum te wijzigen. Tenzij expliciet anders overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na dagtekening en reclames worden slechts dan in behandeling genomen als zij binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen bij ons worden aangemeld.

Metaalunievoorwaarden
Voor De overige niet hierboven genoemde zaken gelden de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor de Metaalnijverheid (METAALUNIEVOORWAARDEN) die zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden.

Metaalunievoorwaarden

PF Groep
The PF Groep bestaat uit een aantal Deense en internationale bedrijven die geheel of deels eigendom zijn van PF Management. Samen zijn zij in staat de producten van PcP. te ontwikkelen, te produceren en te verkopen op de wereldmarkt. Met bedrijven op de hele wereld zijn we in staat onze klanten locaal te bedienen.